Statsekonomins månadsöversikt för juli 2023

I slutet av juli var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -6,5 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -1,4 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 6,7 miljarder euro (19 %) och kostnaderna med 11,8 miljarder euro (32 %). Inkomstökningen förklaras av ökade skatteintäkter. Av utgifterna växte utgifterna för överföringsekonomin (10 md. euro), finansiella kostnader (1,1 md euro) och kostnader av verksamhet (0,6 md. euro). Skatteintäkternas och utgifterna för överföringsekonomins kostnadsökning påverkas av inrättandet av välfärdsområden i början av året.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT