Statens fondekonomi

Fonderna utanför statens budget är en del av statsekonomin. Rapporter om dessa kommer inom kort.

På rapporten nedan har endast sammanställts fordringarna på gateway-depositionskontot för statens fonder utanför budgeten (ABF-konto 19580 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens kassahushållning).

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.