Statens balansräkning

Den aktiva sidan i statens balansräkning består av nationalförmögenhet, anläggningstillgångar och andra långfristiga investeringar samt omsättnings- och finansieringstillgångar. Den passiva sidan består av eget och främmande kapital.

Det finns två flikar i rapporten. Det är möjligt att byta flik uppe i högra hörnet av rapporten. Sifforna i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

På den första fliken och i den första kolumnen visas saldon i balansräkningen i slutet av det valda året och månaden. I den andra kolumnen finns saldot i slutet av föregående år. I de två följande kolumnerna anges förändringen i de föregående kolumnerna i euro och procent. Det är möjligt att ändra år och månad för vilka uppgifter visas i rapportens övre högra hörn.

På den andra fliken visas balansräkningens saldon per år. Saldon för det senaste valbara året visas till slutet av den senaste perioden som kan rapporteras. Den senaste möjliga perioden syns uppe till höger i rapporten. För övriga år visas saldot vid årets slut.