Statens balansräkning

Statens balansräkning, aktiva

Rapporten består av fyra tabeller (per kontogrupp och konto): Nationalförmögenhet, Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, Omsättnings- och finansieringstillgångar samt Aktiva sammanlagt. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I kolumnerna presenteras den rapporterade månadens inflöden från början av året och det föregående hela årets inflöden samt ändringen i dessa i euro och i procent.

Statens balansräkning, passiva

Rapporten består av tre tabeller (per kontogrupp och konto): Eget kapital, Främmande kapital samt Passiva sammanlagt. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I kolumnerna presenteras den rapporterade månadens inflöden från början av året och föregående hela årets inflöden samt ändringen i dessa i euro och i procent.