Hälsa och välfärd

Rapporten om hälsa och välfärd nedan har tre flikar som kan väljas i rapportens övre kant. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan på kartor och linjediagram. Ju mörkare färg desto starkare fenomen.

Du kan avgränsa regionerna i menyn i vänstra kanten. Du kan också göra val direkt på kartvyn eller i ett linjediagram. Läget för hela landet visas på rapporten som standard. Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Rapporten om hälsa och välfärd grundar sig på de uppgifter som Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd (Sotkanet) producerar.