Ge respons på tjänsten Granskaförvaltningen.fi

Avsikten är att tjänsten ska utvecklas och bli en så fungerande helhet som möjligt med tanke på våra kunders behov. Därför vill vi gärna få respons på tjänsten redan under utvecklingsarbetet i betaskedet.

Respons kan ges såväl på rapporterna som på webbplatsen som helhet. Utgående från responsen kan exempelvis nya rapporteringsvyer läggas till eller innehållet i dem modifieras. Vi vill också beakta användarnas åsikter i fråga om anvisningar, förklaringar och andra element som underlättar användningen. 

Respons ska i första hand skickas till Statskontoret per e-post på

raportointipalvelut(at)valtiokonttori.fi