Tjänste- och arbetskollektivavtalsdokument

Tjänste- och arbetskollektivavtalsdokumenten är förvaltningsområdets eller ämbetsverkets och institutets preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal och beslut samt bilagor. Förvaltningsområdenas förhandlingsmyndigheter (ministerierna och ämbetsverken) publicerar tjänste- och arbetskollektivavtalen på sina webbplatser.

Arbetsgivarens personalinformationssystem Tahti har flyttat över till Palkeet den 1 oktober 2018 som ger anvisningar för markeringar i tjänste- och arbetskollektivavtalen samt om hur avtalen skickas in till Palkeet.

Palkeets anvisningar för antecknande av tjänste- och arbetskollektivavtalsdokumentens identifikationsuppgifter och publikation av dokumenten.

Länkar till webbplatserna med förvaltningsområdenas förhandlingsmyndigheters tjänste- och arbetskollektivavtalssidor finns i rapporten nedan.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Om dokumentsidans länk saknas kan dokumenten efterfrågas hos förhandlingsmyndigheten. Statskontoret ansvarar inte för att uppgifterna på dokumentsidorna är korrekta eller för direkta och indirekta skador som användningen av uppgifterna orsakar.

Dokumentet får inte publiceras utan förhandlingsmyndighetens tillstånd.

På sin webbplats uppdaterar finansministeriet de giltiga tjänste- och arbetskollektivavtalen på centralnivå, ministeriernas anvisningar, bestämmelser och rekommendationer samt personalförvaltningens övriga centrala dokument.

Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå på Finansministeriets webbplats


Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet ansvarar för alla uppgifter i delen Personaluppgifter, med undantag av statens personalberättelse.

Kontaktuppgifter:
Rapportering/Tahti-tjänsten
tahti(at)palkeet.fi