Lokaluppgifter

Statens fastighetsuppgifter baserar på uppgifterna i Förvaltningens lokalförvaltning, HTH. HTH är ett gemensamt hjälpmedel för statssamfundets lokalförvaltning. Den ger ett uppdaterat dataunderlag för beslutsfattande, styrning och planering som gäller lokaler.

Med rapporten nedan kan du granska hur staten använder lokalerna och kostnaderna för det som en helhet, enligt förvaltningsområde eller bokföringsenhet. Du kan också granska lokalanvändningen enligt användningsändamål. Rapporten har tre flikar. Du kan gå mellan flikarna med knapparna i högra övre hörnet. Den första fliken är ett sammandrag av helheten, den andra fliken innehåller närmare uppgifter om lokalkostnaderna och den tredje fliken har sammanfattad information om lokalanvändning och hyresavtal.

Rapporten har uppgifter från och med 2017. Nya resultat publiceras halvårsvis.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

 


Senatfastigheter ansvarar för alla uppgifter i avsnittet Lokaler.

Kontaktuppgifter:
hth(at)senaatti.fi
www.senaatti.fi

Mer information om statens lokaler och lokalförvaltning finns bakom länken nedan.