Dokument för ämbetsverkens planering och uppföljning

På rapporten nedan finns länkar till sidan med dokumenten för planering och uppföljning på respektive ämbetsverks egna webbplats. De resultatstyrda ämbetsverken kan avgränsas på skärmen antingen enligt förvaltningsgren i rullgardinsmenyn eller ämbetsverkets namn i den alfabetiska förteckningen.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Statskontoret har utfärdat en förordning och anvisningar till ämbetsverken om uppgörandet av sidor för dokumenten för planering och uppföljning. Varje resultatstyrt ämbetsverk ansvarar för innehållet på sin sida för dokumenten för planering och uppföljning och uppdaterar länkarna till sina sidor i den här rapporten via de Resultatinformationssystem som Statskontoret uppdaterar.

Statskontorets anvisning om publicering av dokument för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin