Mer information om statens lokaler och lokalförvaltning


Senatfastigheter ansvarar för all information i Lokaler-sektionen.

Kontaktuppgifter:
hth(at)senaatti.fi