Läget beträffande kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering

Rapporten nedan visar vilka kommuner och samkommuner som har lämnat in sina uppgifter till Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret. I rapportens rullgardinsmeny kan du välja period, rapporteringshelhet samt den kommun eller samkommun som du vill granska. I menyn Organisationstyp kan du välja om du vill granska kommuner eller samkommuner. Tills vidare har man endast varit tvungen att lämna uppgifter till informationstjänsten för den kommunala ekonomin 2020 för budgethelhetens del (KTAS), så det finns inga andra alternativ i menyn. I menyn Materialets status kan man granska vilka kommuner eller samkommuner som antingen inte har skickat sina uppgifter (inte rapporterat), vilka som har skickat sina uppgifter men ännu inte godkänt dem (väntande) och vilka som också har godkänt det material de skickat i tjänsten för godkännande inom Kommunekonomins informationstjänst (godkänd).

OBS! För samkommunernas del visas ingenting på kartan över Finland eftersom samkommuner inte kan placeras ut på kartan. Uppgifterna har dock lämnats in, vilket framgår av tabellen och stolpdiagrammet.