Inskickande av ämbetsverkens resultatstyrningsuppgifter

De resultatstyrda ämbetsverken skickar in årets resultatmål samt deras utfall till det resultatinformationssystem som Statskontoret uppdaterar.

Användning av Statens resultatinformationssystem förutsätter ett personligt användarnamn, som Statskontoret utfärdar till en systemadministratör som varje ämbetsverk eller inrättning utser separat. I resultatinformationssystemet loggar man in från Statskontorets e-tjänsters gemensamma adress.

Till statens resultatstyrningssystem

Bestämmelser och anvisningar som gäller rapporteringen av resultatuppgifterna finns på Statskontorets webbplats.

Statskontorets webbplats