Inskickande av ämbetsverkens resultatstyrningsuppgifter

De resultatstyrda ämbetsverken skickar in årets resultatmål samt deras utfall till det resultatinformationssystem som Statskontoret uppdaterar.

Bestämmelser och anvisningar som gäller rapporteringen av resultatuppgifterna finns på Statskontorets webbplats.

Statskontorets webbplats