Överföringsekonomins intäkter och kostnader

Rapporten har producerats från tabellen i intäkts- och kostnadsrapporten och den delas in i två tabeller: överföringsekonomins intäkter och kostnader.

I kolumnerna ingår den rapporterade månadens inflöde från början av året jämfört med föregående års inflöde från början av året. De följande kolumnerna visar skillnaden mellan dessa år i euro och i procent. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

 

I diagrammet Överföringsekonomins kostnader presenteras 12 månaders glidningen under en tidsperiod på fem år (md euro) fördelat på lokalförvaltningen, socialskyddsfonder, hushåll och övriga. Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.