Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (driftsekonomi, investeringar)

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina bokslutsuppgifter enligt serviceklass till Statskontoret i april- maj följande år.

Rapporteringshelhet (KKTPP) är indelad i två delhelheter

  • Driftsekonomi per serviceklass
  • Specificering av investeringarna per serviceklass

Av delhelheterna erbjuds en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter kommunerna och på Fastlandsfinlands nivå.