Statsekonomins månadsöversikt för april 2024

I slutet av april var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -5,9 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -4,1 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 1,4 miljarder euro och kostnaderna med 3,2 miljarder euro.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT