Livsmiljö

I rapporten nedan kan du granska indikatorer i anslutning till livsmiljön. Rapporten har två olika flikar som kan väljas i rapportens övre kant. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan på kartor och linjediagram. Ju mörkare färg på kartmenyn, desto starkare fenomen. 

Du kan avgränsa regionerna i menyn i vänstra kanten. Läget för hela landet visas på rapporten som standard. Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Rapporten över livsmiljön grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen och Skatteförvaltningen. Fler indikatorer införs i livsmiljörapporten under hösten 2020.