Astika-rapportering

Nedanstående rapporter innehåller data som Statskontoret lämnar in månatligen för Statistikcentralens Astika-databas. Uppgifterna rapporteras i samma process och med samma tidtabell som statsekonomins månadsöversikt. Rapporterna är på finska. Mer information finns på Statistikcentralens webbplats på finska och på engelska.

Presentationen av rapporterna har ändrats och presenteras i enlighet med det ändrade elimineringsförfarandet för 2020.