Budgetekonomi

Informationen om statsfinanserna byggar på uppgifterna i statens centralbokföring. Uppgifterna uppdateras varje månad.

Tolkningsinstruktioner och en ordlista finns i avsnittet: Statsekonomins ABC

Med rapporten nedan kan du granska de årliga anslagen samt hur de används både på hela statens nivå samt per förvaltningsgren eller på närmare bokföringsenhetsnivå. Rapporten har uppgifter från 2013 och för varje år.

Rapporten har tre flikar som erbjuder samma uppgifter ur olika synvinklar. Den första fliken berättar om statens budgetutgifter som helhet. I rullgardinsmenyn kan du välja år och huvudklass som du vill granska. Standardinställningen är att rapporten visar uppgifterna för det senaste tillgängliga året samt alla huvudklasser sammanlagt. I högra övre hörnet på rapporten syns den sista månaden vars uppgifter finns med på rapporten. Som jämförelseuppgift är uppgiften för föregående år alltid hela året sammanlagt.

Den andra fliken Statens budgetutgifter specificerade innehåller både budget- och utfallsuppgifter per moment. På tredje fliken Statens budgetutgifter per bokföringsenhet kan du granska den valda bokföringsenhetens helhetsbudget och nettoutfall per moment. På de här två flikarna kan du även granska det valda årets utfall per månad genom att klicka på knappen nettoutfall per mån.

OBS! Momentets eventuella underindelningar visas genom att klicka på +-tecknet i början av raden

Med rapporten nedan kan du granska de årliga intäkterna i statens budgetekonomi på statsnivå, per förvaltningsgren eller per bokföringsenhet. Budgetens inkomstrapport har samma verksamhetsprinciper som utgiftsrapporten för budgeten ovan.