Befolkning

I rapporten nedan kan du granska indikatorer i anslutning till befolkningen områdesvis. Rapporten har fyra flikar som kan väljas i övre kanten av rapporten. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan på kartor och linjediagram. I kartvyn anger den röda färgen ett negativt värde och den blå färgen ett positivt värde. Ju mörkare färg desto starkare fenomen.

Läget för hela landet visas på rapporten som standard. Du kan göra val i avsnittet Avgränsningar i rapportens vänstra kant eller genom att välja önskad kommun på kartan.  Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Befolkningsrapporten grundar sig på uppgifter som Statistikcentralen producerat.