Kommun- och samkommunkoncernens bokslutsrapportering

Kommunerna och samkommuerna rapporterar sina koncernens bokslut till Statskontoret  våren efter räkenskapsperiod.

Koncernrapporteringen (KKOTR) är indelad i tre delhelheter

  • resultaträkning
  • finansieringsanalys
  • balansräkning

Av rapporteringshelheterna finns en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter kommun och på Fastlandsfinlands nivå.