Budget och ekonomiplan för kommun och samkommun

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina budget och ekonomiplan till Statskontoret vid årsskiftet.

Av rapporteringshelheten finns en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter välfärdsområde och på Fastlandsfinlands nivå.