Kompetens och förnyelse

I rapporten nedan kan du granska indikatorer i anslutning till regionernas förnyelse och kompetens. Rapporten har fem flikar som kan väljas i övre kanten av rapporten. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan. Ju mörkare färg desto starkare fenomen.

Läget för hela landet visas på rapporten som standard. Du kan avgränsa regionerna i menyn i vänstra kanten. Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Rapporten om kompetens och förnyelse grundar sig på de uppgifter som Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd (Sotkanet) producerar.