Kommunens och samkommunens kvartalsrapportering

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina utfallsuppgifter till Statskontoret kvartalsvis i april, augusti, oktober och mars-april följande år.

Kvartalsrapporteringen (KKNR) är indelad i tre delhelheter

  • resultaträkning
  • balansräkning
  • investeringsspecifikationer

Av delhelheterna erbjuds en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter välfärdsområde och på Fastlandsfinlands nivå.