Kontaktuppgifter till Statskontoret

Besöks- och postadress

Sörnäs strandväg 13,
Helsingfors PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333
Registratorskontor 0295 50 3000
Kostnader för samtal >

FO-nummer: 0245440-1

E-postadress: fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi
registrator@statskontoret.fi

Kontaktuppgifter för tjänsten Granskaförvaltningen.fi

raportointipalvelut(at)valtiokonttori.fi (innehåll, användarsupport samt övriga analyserings- och rapporteringstjänster)