Statens anskaffningsutgifter och resekostnader

Statens anskaffningsutgifter och statens resekostnader är en del av statens totala utgifter. Oftast riktas särskilt intresse mot dessa poster och därför har helheterna sammanställts i egna rapporter.

Med rapportenStatens anskaffningskostnader kan du granska statens anskaffningskostnader som helhet, per förvaltningsområde eller bokföringsenhet som helhet eller endast för vald anskaffningskostnadsgrupp. På rapportens första flik kan uppgifterna granskas per förvaltningsgren och på den andra fliken per bokföringsenhet. Valet görs i rullgardinsmenyn i rapportens vänstra kant. I rapportens vänstra kant kan du även fastställa perioden samt de månader och år du vill granska.

Genom att klicka på knapparna Tabellvy i samband med diagrammen visas uppgifterna i tabellvyn. I tabellvyn visas varje anskaffningsgrupps enskilda bokföringskonton då du klickar på +-tecknet i början av raden.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Med rapporten nedan kan du granska statens resekostnader som helhet, per förvaltningsgren eller bokföringsenhet. Rapportens verksamhetsprinciper är de samma som för anskaffningsutgiftsrapporten ovan.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.