Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen

Affärsverkena och balansenheterna för vattenförsörjningen rapporterar sina utfallsuppgifter (KLTR) till Statskontoret kvartalsvis i april, augusti, oktober och mars-april följande år.

Rapporteringshelheten är indelad i tre delhelheter

  • resultaträkning
  • finansieringsanalys
  • balansräkning