Kommunernas driftsekonomi per uppgift

Rapporten är en sammanställning av kommunernas utgifter i driftsekonomin enligt uppgift. I rapporten kan du läsa uppgifter om en enskild kommuns utgifter i driftsekonomin eller med hjälp av menyerna avgränsa resultatet till önskade kommuner enligt landskap, storleksklass eller befolkningsförändringsklass. Du kan samtidigt göra flera val, varvid rapporten uppdateras i enlighet med alla valda villkor.

Obs! Vid rapportvalen är det viktigt att tänka på logiken mellan uppgiften och åldersklassmenyn. Om du till exempel vill se förskoleundervisningens kostnader per förskoleelev ska du samtidigt välja barn i förskoleålder i åldersklassmenyn. Grafen som visar verksamhetskostnaderna totalt per uppgift, €/invånare, använder alltid antalet invånare i den valda åldersklassen vid beräkningen.

Obs! Åland har filtrerats bort från rapporten som standard. Åland kan markeras via menyn.