Kommunernas befolkningsstruktur

Rapporten som behandlar kommunernas befolkningsstruktur har delats upp på fyra flikar som kan väljas uppe till höger: Befolkning, Befolkning enligt åldersgrupp, Försörjningskvot och Flyttningsrörelse. På de två första flikarna kan du läsa om befolkningens åldersfördelning och befolkningsförändringen. På fliken Försörjningskvot kan du läsa om försörjningskvoten i kommunerna och hur den utvecklats med tiden. På fliken Flyttningsrörelse kan du läsa om flyttningsrörelsen i kommunerna och hur den utvecklats med tiden.

I rapporten kan du välja för vilket år uppgifterna ska granskas samt önskad kommun eller önskade kommuner enligt landskap, storleksklass eller befolkningsförändringsklass. Vid filtreringen kan du använda flera kriterier samtidigt. På den första fliken kan du dessutom välja intervall i menyn Åldersklass. I rapportens nedre del visas befolkningsförändringen under den valda perioden.

På fliken Befolkning enligt åldersgrupp kan du utöver år, kommun, landskap, storleksklass och befolkningsförändringsklass även välja åldersgrupp eller åldersgrupper samt vilken period du vill granska. I samma meny kan du välja flera alternativ genom att samtidigt hålla Ctrl-tangenten nedtryckt.

Obs! Åland har filtrerats bort från rapporten som standard. Åland kan markeras via menyn.