Statsekonomins månadsöversikt för mars 2024

I slutet av mars var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -6,2 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -3,8 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 1,4 miljarder euro och kostnaderna med 3,8 miljarder euro.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT