Statsskuld och likvida medel

Statsskuld och övriga finansieringsposter

Rapporten är indelad i två tabeller, varav den första presenterar statsskulden och övriga finansieringsposter. I kolumnerna i tabellen presenteras den rapporterade månadens inflöde från början av året och inflöden från utgången av året innan samt ändringen i dessa i euro och i procent. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den andra tabellen finns ett diagram som visar skuldens månadssaldo (md euro) i förhållande till den linjära trenden. Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.

 

Statsekonomins likvida medel

Rapporten är delad i två tabeller, varav den första presenterar statsekonomins likvida medel. I kolumnerna i tabellen presenteras den rapporterade månadens inflöde från början av året och inflöden från utgången av året innan samt ändringen i dessa i euro och i procent. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den andra tabellen finns ett diagram som visar de likvida medlens månadssaldo (md euro) i förhållande till den linjära trenden. Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.