Statsekonomins månadsöversikt

I översikten rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Uppgifterna baserar sig på de kontouppgifter som bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten lämnar in och som upprätthålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Kieku-systemet och där uppgifterna är tillgängliga för centralbokföringen. I rapporteringen används inte de nationalekonomiska bokföringsbegrepp som Statistikcentralen använder i sin rapportering.

Power BI-rapporterna och diagrammen för Statsekonomins månatliga finansieringsanalys finns på de övriga undersidorna till detta avsnitt som finns både i menyn och som sidolist nertill på sidan.

Mer information:
Mer information om Statsekonomins månatliga finansieringsanalys fås från Centralbokföringen tfn 0295 50 2000 eller per e-post
på adressen kkp (at) valtiokonttori.fi

Prenumerera på nyhetsbrevet

Om du vill få information om publiceringen av den senaste statsekonomins månadsöversikten, prenumerera på vårt nyhetsbrev från denna länk.