Statsekonomins månadsöversikt för december 2023

Statens ekonomiska situation var fortfarande svår och skuldsättningen fortsatte 2023. Utgifterna under det gångna året var 7,4 miljarder euro större än intäkterna. I siffrorna syns inledandet av välfärdsområdenas verksamhet.

Statskontorets förslag till statens bokslut för finansåret 2023 har överlämnats till Finansministeriet. Du kan se bokslutsmeddelandet här.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT