Bokslutsuppskattning från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen

Affärsverkena och balansenheterna för vattenförsörjningen rapporterar sina bokslutsuppskattningar till Statskontoret i januari efter räkenskapsperioden.

Bokslutsuppskattningen (HHTPA) är indelad i tre delhelheter

  • resultaträkning
  • finansieringsanalys
  • balansräkning