Kriskommuner och kriterierna för kriskommuner

Rapporten visar vyer över kriterierna för kriskommuner samt hur de uppfylls i varje kommun samt som tabeller, figurer och kartor. I tabellerna kan du ordna kommunerna efter hur de uppfyller kriterierna eller vilken som helst annan kolumn genom att trycka på den aktuella kolumnrubriken. Du kan också välja önskad kommun i menyn eller flera kommuner genom att samtidigt hålla Ctrl-tangenten nedtryckt. På kartvyn kan du granska en kommuns uppgifter mer ingående genom att flytta markören ovanpå kartan.

På fliken Kriterier för kriskommuner ser du hur gränsvärdena för olika nyckeltal uppfylls kommunvist. På fliken Nyckeltal kan du läsa om underskott som uppkommit i kommunerna och hur nära gränsvärdena deras nyckeltal ligger. På fliken Sammandrag finns en tabell och en karta som visar hur kriskommunskriterierna och gränsvärdena för nyckeltalen uppfylls.