Budgetekonomins inkomster

Rapporten består av två tabeller som presenterar separat skatter och inkomster av skattenatur samt fördelningen av budgetekonomins totala inkomster per avdelning exklusive nettolåntagning. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den första kolumnen presenteras inkomster som budgeterats under budgetåret och som innehåller budgeten i början av året samt tilläggsbudgetar som ingår i den rapporterade månaden. I den andra och tredje kolumnen ingår den rapporterade månadens inflöde från början av året jämfört med föregående års inflöde från början av året. I de följande kolumnerna presenteras en 12 månaders glidning, dvs. inflödet jämfört med motsvarande rapporterad tidpunkt året innan samt skillnaden mellan åren i euro och i procent.

 

I diagrammet Budgetekonomins inkomster presenteras budgetekonomins 12 månaders glidning under en tidsperiod på fem år (md euro) I diagrammet specificeras skatter på inkomst, mervärdesskatt, övriga skatter samt övriga inkomster. Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.