Budgetekonomi

I rapporterna har budgetekonomins balans och budgetekonomins inkomster producerats från budgetbokföringen, vilket innebär presentation av inkomster och utgifter i enlighet med budgeten, det vill säga statsbudgeten. Statens intäkts- och kostnadskalkyl som innehåller överföringsekonomins intäkter och kostnader samt statens balans har producerats från affärsbokföringen och de presenteras i enlighet med statens affärsbokföring.

Intäkter och kostnader mellan myndigheter och institutioner samt fordringar och skulder har eliminerats från statens inkomst- och kostnadsredovisning och statens balansräkning. Elimineringsförfarandet har ändrats sedan början av 2020.