Budgetekonomi

I rapporterna har budgetekonomins balans och budgetekonomins inkomster producerats från budgetbokföringen, vilket innebär presentation av inkomster och utgifter i enlighet med budgeten, det vill säga statsbudgeten. Statens intäkts- och kostnadskalkyl som innehåller överföringsekonomins intäkter och kostnader samt statens balans har producerats från affärsbokföringen och de presenteras i enlighet med statens affärsbokföring.

Intäkter och kostnader mellan myndigheter och institutioner samt fordringar och skulder har eliminerats från statens inkomst- och kostnadsredovisning och statens balansräkning. Elimineringsförfarandet har ändrats sedan början av 2020.

I budgeten och i budgetbokföringen som följer upp dess förverkligande behandlas inlåning som inkomst och utlåning som utgift. Reservationsanslag som inte använts under budgetåret, och som kan användas följande budgetår, behandlas i bokföringen enligt budgetbokföringen som utgift. Inkomster och utgifter periodiseras inte som intäkter och kostnader.

Inkomst- och utgiftsbegreppet inom affärsbokföringen motsvarar allmän affärsbokföring. In- och utlåning behandlas då som finansiella transaktioner. Inkomster och utgifter periodiseras till intäkter och kostnader för utarbetandet av intäkts- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Reservationsanslag som inte har använts under budgetåret och som kan användas följande budgetår inverkar inte på intäkts- och kostnadskalkylen eller balansräkningen.