Budgetekonomins balans

Rapporten är indelad i tre tabeller, varav den första presenterar totala inkomster exklusive nettolåntagning, i den andra utgifter totalt exklusive avdrag för statsskuld och i den tredje över-/underskott, dvs. skillnaden mellan dessa. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den första kolumnen presenteras det eurobelopp som budgeterats under budgetåret som består av budgeten i början av året och tilläggsbudgetar som eventuellt ingår i den rapporterade månaden. I den andra och tredje kolumnen ingår den rapporterade månadens inflöde från början av året jämfört med föregående års inflöde från början av året. I de följande kolumnerna presenteras en 12 månaders glidning, dvs. inflödet jämfört med motsvarande rapporterad tidpunkt året innan samt skillnaden mellan åren i euro och i procent.

I diagrammet Budgetekonomins inkomster och utgifter presenteras 12 månaders inkomst- och utgiftsglidningar från en tidsperiod på fem år (md euro).  Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.

 

I diagrammet Budgetekonomins över-/underskott presenteras glidande summan för 12 månader och den linjära trenden från fem år (md euro). Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.