Uppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina utfallsuppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning till Statskontoret i april- maj följande år.

Rapporteringshelhet (KKNR) är indelad i fyra delhelheter

  • Uppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • Uppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning
  • Uppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till gymnasieutbildning
  • Små projekt inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Av delhelheterna erbjuds en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter kommunerna och på Fastlandsfinlands nivå.