Kommunens och samkommunens finansieringsanalys i bokslutet

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sin finansieringsanalys till Statskontoret i mars-april följande år

Av rapporteringshelheterna finns en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter kommun och på Fastlandsfinlands nivå.