Regional ekonomi

I rapporten nedan kan du granska indikatorer i anslutning till den regionala ekonomin. Rapporten har fyra flikar som kan väljas i övre kanten av rapporten. Du kan undersöka indikatorernas värden på olika regionala nivåer och regioner kan jämföras sinsemellan på kartor och linjediagram. Ju mörkare färg desto starkare fenomen.

Du kan avgränsa regionerna i menyn i vänstra kanten. Läget för hela landet visas på rapporten som standard. Märk att alternativet ”Jag vill granska regionerna…” bestämmer nivån på granskningen.

Rapporten över den regionala ekonomin grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen och Skatteförvaltningen.