Anvisningar

Rapporterna i tjänsten Granskaförvaltningen.fi har skapats med verktyget Power BI. Alla uppgifter är tillgängliga för vem som helst och det finns inga specifika begränsningar av användarrätten. Innehållet i rapporterna kan inte modifieras i tjänsten.

Grundläggande egenskaper för Power BI-rapporterna

Alla Power BI-rapporter i Granskaförvaltningen.fi  är inbäddade i webbplatsen. Utöver inbäddningen finns nedanför varje rapport en länk som gör det möjligt att öppna rapporten i fråga i helskärmsläge. Alla rapporter har grundläggande funktioner som kan användas i enlighet med instruktionerna nedan.

Menyer

Menyerna öppnas med musen eller tabulatortangenten och Ctrl+högerpil. Välj önskat objekt med musen eller uppåt- och neråtpilarna + Enter. För vissa jämförelserapporter kan flera objekt väljas i menyerna.

Flikar i rapporterna

Vissa rapporter har flera flikar där samma uppgifter kan granskas ur olika perspektiv eller på mer detaljerad nivå. Flikarna syns uppe till höger i rapporterna och öppnas med musknappen eller tabulatortangenten + Enter.

Radera val

Inställningar som gjorts för rapporten kan återställas till standardvalen med knappen Radera val.

Granskning av enskild bild

Vill man granska en enskild graf noggrannare kan den förstoras genom att muspekaren förs över bilden. Då dyker en fyrkantsikon upp i högerkanten . När man klickar ikonen förstoras bilden.

Ladda ner uppgifterna på din egen dator

När en graf eller tabell väljs med muspekaren eller tabulatortangenten dyker en ikon med tre punkter upp i övre kanten. Klicka på ikonen för att öppna en meny där det första valet är att ladda ned uppgifterna. Därefter kan programmet ännu fråga huruvida det är sammanfattningen eller de underliggande uppgifterna ska laddas ner. Man kan också välja mellan Excel- och csv-format.

Observera att de rapportuppgifter som öppnas i helskärmsläge via länken inte kan laddas ner i Excel-format. Detta är en egenhet för Power BI.

OBS!

Fler tangentkommandon fås fram genom att man går till rapporten med muspekaren eller tabulatortangenten och samtidigt klickar på skift+? Klicka Esc för att stänga tangentanvisningarna.