Statens ekonomiuppgifter i andra tjänster

Finansministeriet upprätthåller en webbtjänst där du kan granska statens årliga budgetuppgifter samt beredningsprocessen för budgeten.

tutkibudjettia.fi (på finska)

Statens anskaffningar kan bättre undersökas i tjänsten granskaupphandlingar.fi som uppdateras av Hansel Oy.

granskaupphandlingar.fi

Statskontoret sköter Finlands statsskuld och uppgifterna som gäller skulden. Du kan bekanta dig närmare med skuldhanteringen och statistiken på statsskuldens egna webbplats.

Statsskuld.fi

Statskontoret fastställer och uppdaterar statens kontokarta. Statskontoret uppdaterar även den detaljerade indelningen av statsbudgeten.  Båda finns på Statskontorets Föreskrifter och instruktioner -webbplats.

Statskontorets Föreskrifter och instruktioner -webbplats

Statskontoret har börjat publicera affärsbokföringens kontokarta även som en Power BI-rapport. Rapporten finns på Statskontorets webbplats.

Statens kontokarta som Power BI-rapport

Statens affärsbokföringens kontokarta och statens ekonomiuppgifter finns också tillgänglig via det öppna gränssnittet.

Statens affärsbokföringens kontokarta och ekonomiuppgifter i Statskontorets gränssnittstjänst (på finska)