Statens ansvarsrapportering

I detta avsnitt kan du bekanta dig med ansvarsrapporterna för organisationerna inom statsförvaltningen. Statsförvaltningen använder en gemensam och enhetlig referensram för ansvarsrapporteringen som beskrivs i Statskontorets anvisning. Rapporter enligt referensramen har publicerats från och med 2021. På den här sidan finns ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ansvarsrapporter för 2022.

Mer information om ansvarsrapporterna fås av den organisation som utarbetat rapporten. Om du har frågor som berör statsförvaltningens anvisningar för ansvarsrapportering eller rapporteringspraxisen, kan du kontakta Statskontoret genom att skicka ett e-postmeddelande till: vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi.

SAMMANDRAGSRAPPORT 26.9.2023: SAMARBETE FÖR ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR FRAMTID (PDF)

REFERAT AV SAMMANDRAGSRAPPORTEN 2022

Riksdagen

Statsrådets kansli

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Övrig offentlig förvaltning