De resultatstyrda ämbetsverkens resultatmål och deras utfall

Statens resultatdatasystem sammanställer statens ämbetsverks och instituts samt ministeriers resultatmål och utfall.

Med rapporten nedan kan du granska resultatmålen eller deras utfall för valt år för hela staten i en sammanställning eller för valt förvaltningsområde och/eller valt resultatstyrt ämbetsverk. På den första fliken kan du granska antalet mål per resultatområde. På andra fliken sammanställs alla mätare och mål samt deras utfall som förts in i resultatuppgiftssystemet.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.