Livskraften i kommunerna

I rapportens övre del visas antalet verksamhetsställen som tillhör företag per 1 000 invånare samt de sammanräknade omsättningarna hos de i kommunerna verksamma företagen per invånare och år. Rapporten har också mer information om kommunernas ekonomiska försörjningskvot.

I nedre delen visas månadsvisa uppgifter om arbetslöshetsgraden och lediga arbetsplatser i kommunerna under en vald period samt om sysselsättningsgraden på årsnivå.

Du kan granska uppgifterna för det valda året samt välja kommun eller kommuner enligt landskap, storleksklass eller befolkningsändringsklass.

Obs! Åland har filtrerats bort från rapporten som standard. Åland kan markeras via menyn.