Statsekonomins månadsöversikt för maj 2024

I slutet av maj var det ackumulerade intäkts- och kostnadsåterstod för statsbudgetekonomin -5,1 miljarder euro, medan intäkts- och kostnadsåterstod vid samma tidpunkt förra året var -3,3 miljarder euro. Jämfört med samma tid förra året ökade intäkterna med 1,3 miljarder euro och kostnaderna med 3,1 miljarder euro.

WEBBPLATSEN FÖR STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT