Kommunernas ekonomiska situation

I rapporten kan du granska valda kommuners, kommunkoncerners och kommungruppers ekonomiska situation. Du kan välja en enskild kommun på menyn eller flera kommuner grupperade till exempel enligt landskap, storleksklass eller befolkningsförändringsklass. I årsmenyn kan du välja vilket års bokslutsuppgifter du vill läsa.  Du kan också välja att granska siffrorna på koncernnivå eller kommunnivå.

I rapportens nedre del visas värden av enskilda indikatorer för valda kommer. I indikatormenyn kan du välja alla nyckeltal som ingår i bokslutsuppgifterna. Den nedersta bilden i rapporten beskriver kommunens och koncernens skillnader i valda nyckeltal.

Obs! Både Åland och Helsingfors har filtrerats bort från rapporten som standard. De kan läggas till via menyn.