Kommunens och samkommunens bokslutsuppskattning

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina bokslutsuppskattningar till Statskontoret i januari efter räkenskapsperioden.

Bokslutsuppskattningen (KKTPA) är indelad i tre delhelheter

  • resultaträkning
  • balansräkning
  • investeringsspecifikationer

Av delhelheterna erbjuds en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter välfärdsområde och på Fastlandsfinlands nivå.