Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår

Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna till Statskontoret i april- maj följande år.

Rapporteringshelhet (KKYTT) är indelad i 14 delhelheter varav nio erbjuds med dessa rapporter.

  • UBS:s och THL:s behov av separat information
  • FM:s behov av separat information
  • PPP-projektens totala värde
  • Borgesförbindelser
  • Energieffektivitetsprojekt – övriga uppgifter
  • Övriga uppgifter (bl. a. leasingansvar och derivatavtal)
  • Ränteswapavtal
  • Reparationsbyggande
  • Övriga specifikationer för investeringar, Byggkostnader

Av delhelheterna erbjuds en tabellvy och en kartvy. Tabellen visar siffrorna efter kommun och på Fastlandsfinlands nivå.