Kommunernas lägesuppföljning

Avsnittet Kommunernas lägesuppföljning innehåller rapporter som baserar på flera öppna datakällor. Befolkningsdata, bokslutsuppgifter samt kommun- och landskapsindelningen härrör från Statistikcentralen. Vid klassificeringen av kommunernas storlek och befolkningsförändring har finansministeriets indelning tillämpats. Befolkningsförändringarna har beräknats utifrån den genomsnittliga årliga befolkningsändringen under de senaste fem åren. Kommunernas skatteuppgifter kommer från Skatteförvaltningen. Nämnda myndigheter ansvarar för att uppgifterna är riktiga. Innehållet i rapporterna har fastställts tillsammans med finansministeriet och Statskontoret ansvarar för deras tekniska genomförande och underhåll. I alla rapporter tillämpas den senaste kommunindelningen.

På samlingsvyn nedan kan du granska de viktigaste nyckeltalen för en enskild kommun. Välj önskad kommun i rullgardinsmenyn. Välj pilarna i den högra kanten eller rapportlistan nertill på sidan om du vill öppna mer omfattande rapporthelheter för respektive delområde.

Bakom länkarna nedan finns rikligt med information om kommunernas ekonomi och befolkning.

Obs! Åland är avmarkerat som standard på alla rapporter på undersidorna. Åland kan markeras via menyn.