Analys av statsekonomins månadsöversikt

I avsnittet om statsekonomins månadsöversikt kommer man att rapportera om de viktigaste ändringarna i statsekonomin. För närvarande publicerar vi analyserna endast på finska webbsidan.